Skillnaderna mellan CBD Olja fullspektrum och ”vanlig”

Att CBD Olja används till olika saker blir allt vanligare i Sverige. Men det har också blivit ett hett diskussionsämne, där fördelar vägs mot nackdelar samt vad CBD Olja egentligen innehåller.
CBD Olja är även allmänt känd som hampaolja, och utvinns oftast ur industrihampa (Cannabis Sativa).

När denna utvinns tas THC bort från substansen, och genom att göra det koncentreras ämnet CBD (cannabiol) i substansen. Cannabiol finns redan naturligt i människokroppen, och den substansen är inte olaglig i Sverige vilket THC är då THC är narkotikaklassat. Studier har visat att hampaolja utan THC har positiva egenskaper på människokroppen och hampa har använts som läkemedel i hundratals år. Det bör nämnas att CBD inte har några som helst psykoaktiva egenskaper och man kan alltså inte bli hög på CBD.

En av de starkare & bättre CBD oljorna som finns ute på marknaden idag.

CBD Olja utan THC är inte beroende framkallande enligt den forskningsrapport som tagits fram och publicerats av WHO under 2017.

Fullspektrum CBD Olja är den olja som innehåller samtliga cannabionider som kan utvinnas från en naturlig cannabis planta. Om man vill få ut maximal effekt (eller någon effekt alls) från ett CBD-preparat är det fullspektrumsoljan man bör använda.
Man menar där att fullspektrum CBD Olja är ett bättre alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv för att man får mer för pengarna då molekylerna i oljan kompletterar och förstärker varandra.

Man kan använda CBD Olja av ett flertal olika anledningar, men här är några fördelar med cbd oljan:

  • ADHD, för att lindra
  • Smärtlindring
  • För att lindra artrit och psoriasisartrit
  • Mildra epilepsi
  • Behandla reumatisk värk
  • Minska ångest och stress
  • För att minska sömnproblem och får bättre sömn vid sömnstörningar
  • Lindra migrän och förekomsten av migränanfall

Enligt en artikel har forskare gått igenom en rad medicinska egenskaper hos cannabiol och man har där funnit en rad områden där CBD kan vara intressant ur ett medicinskt perspektiv. Man bör dock komma ihåg att i detta fall handlar det då om mycket högre doser än i de CBD-produkter som säljs fritt på marknaden och att det är mediciner innehållande CBD man har i åtanke. De områden man speciellt intresserat sig för i artikeln är behandling av epilepsi, schizofreni, psykossjukdomar och beroendesjukdomar som exempelvis alkoholmissbruk, kokainmissbruk samt missbruk av bland annat heroin.
Det är oerhört viktigt att notera att man specifikt i studien använt sig av avsevärt högre doseringar av CBD än vad som förekommer på öppna marknaden och är en del av en seriös medicinsk studie.

I Sverige har Högsta Domstolen under 2020 slagit fast att CBD Olja även som inte innehåller THC är en gråzon när det kommer till vad som är lagligt. Emellertid har EU-domstolen i november i år har fastslagit att CBD utan spår av THC inte får klassas som narkotika och att medlemsstater inom EU inte får förbjuda marknadsföring av CBD-produkter.
CBD-produkter utvunna ur industrihampa, och då hela växten, är därmed rimligen laglig att sälja samt köpa och använda. Dock bör det tilläggas att man varken kommenterat eller ändrat något ännu i Sverige angående CBD-olja efter EU-domstolens domslut i november 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära CBD sidor
5,0 rating
CBD Olja för varje behov
5,0 rating
Ständiga erbjudanden
5,0 rating
Natural Hemp Life: 20% rabatt på valfri produkt