Hur tillverkas CBD Olja?

CBD är en olja som utvinns från framför allt hampa, och det finns olika sätt för att få ut oljan från växten.

C02-metoden

Den metod som förmodligen är mest effektiv är C02-metoden, men det är också den dyraste metoden. Det som sker i den här processen är att C02-gas komprimeras och kyls för att sen förvaras i ett särskilt tryck. Trycket gör att gasen blir både gas och vätska på samma gång. Efter det värms det upp blir till gas, och det är här hampan kommer in i bilden i den här metoden. Gasen passerar nämligen genom hampa i något som kallas close loop extractor, och på det sättet får man ut ren CBD-olja. För att det ska fungera är det viktigt att tryck och temperatur kontrolleras och är exakt rätt i alla olika delar av processen. Med C02-metoden blir det en CBD-olja med väldigt hög kvalitet.

Etanol-metoden och olivolje-metoden

En annan metod för att extrahera CBD ur växten är att använda etanol. Det är en metod som har några nackdelar. En av de största är att etanol är vattenlösligt, vilket leder till att klorofyll löses upp och kommer med oljan, och det ger den en bitter och gräsliknande smak. Det går att få bort klorofyll. Det krävs inte komplicerade metoder, men de ökar kostnaden och dessutom minskar kraften i CBD-olja om klorofyllet tas bort i efterhand.

Ett liknande sätt att extrahera CBD är att använda olivolja istället för etanol. Oljan värms då upp och ångorna filtreras genom växten. Här slipper man problemet med klorofyll, men den olja som skapas blir lite svagare.

Butan- och hexan-metoden (Rick Simpson-metoden)

Rick Simpson skapade en metod för att själv utvinna CBD, efter att han inte kunnat få det genom sin läkare. Det han gjorde var att använda olika kolväten som har en låg kokpunkt. Att använda dem är enkelt och billigt och den olja som skapas är av den renaste formen. Tyvärr finns nackdelen att det skapas öppen ånga under processen, ånga som är lättantändlig och gör att det är stor risk för explosioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Senaste Nytt
Populära CBD sidor
5,0 rating
CBD Olja för varje behov
5,0 rating
Ständiga erbjudanden
5,0 rating
Natural Hemp Life: 20% rabatt på valfri produkt