Är CBD lagligt i Sverige?

CBD är ju en olja som utvinns från cannabis, och därför kan det finnas en låg andel av THC i den. THC är det ämne som har psykogena effekter och används för att skapa rus, som till exempel i hasch. Med CBD vill tillverkarna inte ha effekten från THC, tvärtom. Det är ett annat ämne från plantan som är verksamt i CBD och det är dess effekt man vill åt. Att det kan finnas lite THC i CBD handlar om att det är svårt att få det helt fritt från THC eftersom de olika ämnena kommer från samma planta. Mängden THC i CBD är dock så pass liten att den inte har någon effekt.

Vad är lagligt i Sverige?

I olika europeiska länder finns det olika syn på hur mycket THC det kan finnas i CBD. De flesta länder vill inte att det ska vara fritt fram att sälja THC-preparat, och kan samtidigt förstå att CBD är något annat och att det kan finnas rester av THC i CBD. Sverige är ett av de länder som har allra hårdast syn på hur mycket THC det får finnas i CBD. Här är det inte acceptabelt med någon THC alls. Är den fri från THC är den alltså laglig att köpa i Sverige. De former av CBD som har några tiondelars procent av THC kan vara laglig i andra länder, men inte i Sverige. Här klassas den då som narkotika och blir straffbar att köpa och inneha.

Läkemedelsverket

För att komplicera saken ännu mer är det så att läkemedelsverket i Sverige anser att CBD och andra hampa-produkter innehåller ett aktivt ämne och därför är att betrakta som medicin. Ska medicin säljas till exempel på apotek måste alla svenska lagar som gäller mediciner uppfyllas, till skillnad om ifall det är ett naturläkemedel, där ett annat regelverk används. Mer om CBD Olja hittar du här

Senaste nytt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Senaste Nytt
Populära CBD sidor
5,0 rating
CBD Olja för varje behov
5,0 rating
Ständiga erbjudanden
5,0 rating
Natural Hemp Life: 20% rabatt på valfri produkt