Indica vs Sativa

För att på ett enkelt sätt förstå skillnaden mellan sativa och indica, bör du först titta på cannabisens klassificering. Det var Carl von Linné som först grupperade cannabis på 1750-talet. Han trodde då att plantan bara omfattades av en artgrupp (monotypisk), och Linné döpte den till cannabis sativa L.

Jean-Baptiste Lamarck, en fransk biolog tillkännagav en annan sort av cannabis 1785, den skilde sig en hel del från den art som Linné hittade, och han gav cannabisplantan namnet indica lam. Han upptäckte även att arten producerade sämre fibrer än den Linnés art hittade, men att denna art passade bättre som rusdryck. Beskrivningen som Lamarck gjorde var grundad på de plantor han samlat i Indien. D. E Janichevsky var en rysk botanist som hittade en tredje variant av cannabis på 1900-talet. Cannabisplantan som odlades i Ryssland fick namnet ruderalis. Några botanister och taxonomister prövade på 1970-talet att ytterligare utreda hur cannabisplantan bäst kunde klassificeras.

Sativa och indica skillnader

Det är sativas och indicas fysiska egenskaper som är de tydligaste skillnaderna. Enligt Richard E. Schultes, en amerikansk botanist och en grupp forskare som han arbetade tillsammans med kan sativa och indica sativa beskrivas på följande sätt:

  • Sativa är längre med glesa grenar och bladen är smalare. De som använder sativa som berusningsmedel brukar säga att de får en energikick, samtidigt som ångesten blir mindre. De känner sig också mer produktiva och kreativa.

Du kan lätt klargöra plantornas geografiska härkomst genom att titta på dem. Här nedan kan du läsa om några av skillnaderna mellan arterna.

  • Indica är kortare, har bredare blad och plantan har en konisk struktur. Växten ska vara avslappnande och för vissa personer kan den hjälpa mot sömnlöshet. Indica minskar även smärta, illamående och är aptithöjande.

Sativa

Arten sativa hör hemma i varma, tropiska klimat, som till exempel i Vietnam, Thailand, Mexiko, Colombia och i vissa delar av Afrika. I dessa länder är somrarna långa, fuktiga och varma, och då anpassar sig sativaplantorna sig genom att bli långa, grenarna får större mellanrum, knopparna blir tunnare och bladen smalare. Plantan blir tåligare och skyddar bättre mot den höga luftfuktigheten som råder i dessa områden. Sativaplantorna blir som sagt längre än indicaplantorna och därför passar plantan bättre för utomhusodling. Om sativa planteras i stora behållare eller djupt ner i marken blir den hela tre meter hög.

Indica

När det gäller indicaplantorna trivs de bättre i kalla, torra och bergiga zoner, som exempelvis i Nepal, Indien och andra områden i den indiska subkontinenten, där somrarna är korta och kalla. För att klara av dessa förhållanden har indica utvecklat en kortare blomningstid, och lövverket och knopparna sitter tätare än på sativa. På grund av växtens längd och dess korta blomningsfas passar indica bättre för inomhusodling. De kan lätt hanteras genom olika träningstekniker och på sätt få fram fina, tjocka knoppar. Eftersom blomningstiden är kort kan vissa odlare också framställa flera skördar under kortare perioder.

Bladen

Det lättaste sättet att se skillnaden mellan sativa- och indicaplantorna är att se på deras blad. Sativas blad är både längre och smalare än indicas blad, och den har även längre fläktblad smed glesare fingrar. Odlare känner också till att sativaplantorna är längre men tunnare och nodernas mellanrum är större. Sativaplantornas knoppar är också längre, porösare och tunnare. Eftersom sativaknoppar saknar täthet, ser en påses innehåll mindre ut än vad den egentligen är.

Sammanfattning

Sativa och indica är två olika sorter av cannabis som ger olika effekter. Där sativa upplevs som uppiggande och indica som avslappnande. Denna beskrivning är inte sant eftersom det är plantans kemiska innehåll, som CBD eller THC som bestämmer växtens effekt. De CBD-droppar som du köper i Sverige kommer enbart från en variant av cannabis sativa och den växten kallas antingen för industrihampa eller enbart hampa.

Populära CBD sidor
5,0 rating
CBD Olja för varje behov
5,0 rating
Ständiga erbjudanden
5,0 rating
Natural Hemp Life: 20% rabatt på valfri produkt